La candidatura d'ERC de Blanes a les Municipals 2015 assumeix el compromís de l'ANC

Àngel Canosa signa, al preàmbul del PROGRAMA ELECTORAL , el compromís amb la independència de Catalunya

La candidatura d'ERC del municipi de Blanes és conscient del repte políticament transcendent que viu el país arran del procés per constituir un nou Estat indepen- dent per a Catalunya. També és sabedora del paper especialment important que hi tenen ets municipis, així com de la necessitat d'impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per continuar donant fortalesa, legitimitat í suport al procés. Per això, els/les integrants d'aquesta candidatura, en el cas de ser elegits com a regidors/es, alcalde o alcaldessa del nostre ajuntament, ens comprometem a:

1. Proposar al primer Ple municipal ordinari l'adhesió o continuïtat del nostre ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un paper.

2. Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un dar sentit plebiscitari i que les guanyin, les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d'un Estat independent en et seu programa.

3. Assumir que, cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre confi- gurin una majoria independentista al Parlament de Catalunya, proposarem que el nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de l'Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol.

4. Proposar que l'alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a l'Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar suport al procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d'autogovern, aquesta Assemblea hauria d'assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica í institucional.

Àngel Canosa
Alcaldable ERC Blanes