Blanes serà Nou. Cal un #NouBlanes, fem-lo!!

Blanes serà Nou, fem-lo!!

Blanes serà Nou...

Que participis i decideixis en el pressupost de l'ajuntament serà nou. Ho farem. Que cada AAVV pugui prioritzar la inversió anual serà nou.  Que Blanes sigui membre de l'Associació de Municipis per la independència serà nou. Que l'ajuntament esculli la banca ètica i no els bancs que desnonen serà nou. Ho farem. Blanes serà tan nou com el vulguis fer. Vota ERC. Cal un Nou Blanes. Fem-lo!!

Què és un Nou Blanes?

Generar feina és fer un Nou Blanes. Gestionar mirant el que interessa a la gent i no a les elits econòmiques és fer un Nou Blanes. El compromís amb els ciutadans sense recursos és fer un Nou Blanes. Posar l'ajuntament al servei de la nova República catalana és fer un Nou Blanes. Gestionar amb parets de vidre és fer un Nou Blanes. El 24 de maig VOTA ERC i fem un Nou Blanes.