Ha fet una any que els nostres regidors van prometre el càrrec i van començar una nova etapa institucional per a ERC Blanes

Un any després de la constitució de l'Ajuntament recapitulem i us oferim propostes per als propers mesos i anys.

UN ANY A L'AJUNTAMENT
 
Un Nou Blanes. El nostre lema de campanya comença a ser una realitat. I esdevindrà la nostra obsessió en els propers anys. Fa un any resultava imprescindible renovar tot el que feia que Blanes no assolís una cohesió social bàsica i justa que garantís drets i justícia social. Al mateix temps, se'ns feia evident que Blanes tenia potencial econòmic, social, cultural, turístic, suficient com per plantejar  una renovació urgentment. Ara hem posat fil a l'agulla gràcies als vostres vots.
Hem estat nou mesos a l'oposició buscant sempre acords i consensos, conscients de l'enorme diversitat que la ciutadania havia votat. El mes d'abril vam decidir anar un pas més enllà i entrar al govern de Blanes.
Hi hem arribat per treballar per aquest nou Blanes. Els nostres regidors, l'Àngel (Àngel Canosa, 2n tinyent d'alcalde i regidor responsable de Serveis Jurídics, Contractació, Recursos Tecnològics i Transparència) i l'Albert (Regidor responsable d'Educació, Participació Ciutadana, Mobilitat i Mitjans de Comunicació) estan, com sempre han estat des de fa un any, al vostre servei.
Us necessitem al costat d'un projecte que aspira a revitalitzar la ciutat per fer-la un espai sostenible i just, potent econòmicament i engrescador culturalment. Volem fer de Blanes una ciutat clau de les terres gironines, i un dels ports d'entrada a la nova República que tants anhelem.
Vine amb ERC i fes-ho possible amb nosaltres.
 
 
 
 

 
 
 
 
EL QUE HEM FET
Els mesos abans d'entrar al govern
1. Les mocions que hem presentat al plenari, la d'adhesió a l’AMI i la de la Banca Ètica. Compromisos de programa aprovats pel Ple Municipal.
2. Hem treballat el POUM, el Pla especial d’usos del Port, les ordenances municipals.
3. Hem pressionat per fer els primers pressupostos participatius.
4. Hem col·laborat activament des del minut zero amb la consulta sobre el perllongament  de la C-32.
5. Hem mantingut el contacte viu amb la ciutadania i amb les entitats i organitzacions: els veïns del Port, de Ca la Guidó, de Mas Moixa, de Mas Cremat, de Mont Ferrant; el comitè d’empresa de SAFA, a qui ens hem ofert per obtenir informació i fer de mediadors quan convingui i amb qui ens hem compromès per fer un seguiment de l'estat de les relacions entre empresa i treballadors.
Des que ocupem responsabilitats de govern
1. Hem gestionat el darrer tram de la consulta sobre el perllongament de la C32 i hem potenciat tant com hem pogut la participació de la ciutadania.
2. Amb l'objectiu d'assolir la modernització del sistema informàtic de l'Ajuntament hem iniciat el procés perquè un consultor expert faci una proposta potent i eficient.
3. Hem assolit l'objectiu d'oferir una tarifació progressiva de manera que les unitats familiars que matriculen els seus fills paguen en funció dels ingressos i només paguen la matrícula el primer anys de tots els que el seu fill romangui a l'escola. Ha estat un acord consensuat amb tot el consistori.
4. Amb l'objectiu final de ser un ajuntament obert amb un portal de transparència, hem iniciat l’elaboració d’una Base de dades per control del seguiment i grau de compliment de totes les mocions aprovades des del començament de legislatura. Així mateix Recursos Tecnològics ja està treballant amb informació detallada i calendaritzada de tots els contractes de l’ajuntament. L'accés a aquesta informació ha de ser lliure per a la ciutadania.
5. Els propers pressupostos seran participats per la ciutadania.
 
QUÈ FAREM?
Des de les responsabilitats de govern que ocupem al govern de Blanes
...S'ESTÀ FENT
1. Renovarem la plica de transport urbà i negociarem una tarifa integrada del transport amb l'ATM.
2. Hem iniciat converses amb els grups municipals per a la reforma del Rom. Objectiu: donar més capacitat a la ciutadania. En aquest sentit valorem molt la creació d’una Assemblea ciutadana amb reunions periòdiques mensuals, exclusiu per a la participació directa de la ciutadania.
3. Presentarem plec de condicions per elaborar un inventari de tot el patrimoni de l’Ajuntament
4. Recursos Tecnològics  ha d'acabar de fer possible que totes les agendes dels regidors i alcalde siguin públiques.
5. Impulsem de forma decidida la ràdio municipal.
PROPERAMENT
1. Farem monogràfics oberts a participació ciutadana. Temes: ROM, Illa de Blanes, calendari i grau compliment de Portal de Transparència, etc.
2. Comissió individualitzada encarregada de l’estudi de les possibles municipalitzacions que cal valorar: Aigües de Blanes, aparcament de superfície (SABA zones blaves), transport, serveis funeraris, així com la transformació de Blanes Medi Ambient en una societat que doni cabuda a serveis de tota mena., entre d'altres.
3. Nou disseny de pàgina web i app municipal per a mòbil.
4. Pensar Blanes en termes de sostenibilitat, cohesió social, aplicació de les TIC, governament digital... Objectiu: fer de Blanes una ciutat intel·ligent.
EN EL FUTUR
1. Ampliarem la tarifació social per a escoles bressol.
2. Treballarem redacció d’un Reglament de Mitjans de Comunicació que contribueixi a vertebrar la ciutat  i que doni presència i visibilitat a Blanes en l'entorn territorial, socioeconòmic i cultural.
3. Aconseguir tecnologia vàlida perquè els processos participatius es puguin multiplicar i que arribin a la major part de la ciutadania.
4. Un ajuntament obert i una ciutat a l'abast de tothom. Presentar el Portal de transparència de l'ajuntament.
5. Plantejarem un model de ciutat intel·ligent en què la tecnologia jugui a favor de millorar el governament, l'eficiència energètica, la millora de la mobilitat i els transport, la participació de la ciutadania de forma directa, la projecció de la ciutat, el medi ambient, la cohesió social. Una ciutat preparada per rebre tot el potencial humà dels seus ciutadans i que anivelli les desigualtats de tipus econòmic.