En el conflicte de la direcció de les Escoles Bressol amb les treballadores i famílies, ens posicionem al costat de les famílies i les treballadores.

La solució definitiva per poder tenir les eines que permetin resoldre conflictes com el que hi ha és la municipalització del servei. Gestió pública per a serveis públics.

 

ERC de Blanes, el regidor d'Educació, Albert Sanz i el Grup Municipal, respecte del conflicte que, des de fa uns mesos, es produeix entre la directora i la comunitat educativa de les Escoles Bressol de Blanes, que té a veure amb acusacions de manca de capacitat professional fetes contra la directora, per treballadores i famílies, manifesten el següent:

 

1. El regidor d'educació de Blanes ja fa temps que treballa en la gestió i resolució d'aquest conflicte. En aquest sentit, ha estat entrevistant-se amb les treballadores i l'empresa (en tres ocasions) i amb l'Ampa (en dues ocasions ).

 

2. L'empresa CLECE no ha aportat cap solució ni cap explicació raonable que resolgui o ajudi a resoldre el conflicte existent.

 

3. ERC sempre ha defensat la municipalització de les escoles bressol tant al programa amb què va concórrer a les eleccions de 2015, com a les seves aportacions a dins del govern que, en els seus plantejaments de treball, també s'ha manifestat unànimement a favor d'aquesta idea.

 

4. Atenent a l'evolució del coflicte, considerem que convindria accelerar aquest procés de municipalització ara que la plica del servei d'Escoles Bressol finaitza. Per tant, treballem des del govern perquè aquest servei acabi essent ofert a la ciutadania de Blanes mitjançant Blanes Medi Ambient.

 

5. Tant el regidor d'Educació com el Grup Municipal constaten que la plica existent deixa en mans de l'empresa les accions disciplinàries, o de qualsevol altra mena, que contribueixin a resoldre aquest conflicte, la qual cosa impedeix, de facto, que la feina de control i gestió que duu a terma la regidoria d'Educació acabi donant fruits en forma de decisions. Tot plegat, la impossibilitat de garantir una ràpida i eficient resolució de conflictes com aquest, ens ratifica en la necessitat de fer una gestió pública de qualitat i, en aquest conflicte actual, ens posiciona al costat de les famílies i de les treballadores de manera inequívoca.

Afirmem, finalment, que la solució passa per gestionar públicament un servei que és públic.

 

ERC de Blanes

Grup Municipal ERC

Albert Sanz, Regidor d'Educació de l'Aj. de Blanes

 

Blanes, 6 de juny de 2017